Det nya livets under – livet från befruktnigen till födseln

Nytt läromaterial tillgängligt från Finland


De mindre forsterdockorna i graviditetsvecka
9, 10, 11 och 12


De stora forsterdockorna i graviditetsvecka
14,17 24 och 28

Läromaterialet introducerar fostrets utveckling från graviditetsveckan 9 till tiden nära födseln.

Dockorna hjälper den blivande mamma och pappan att fästa sig vid babyn innan man kan känna de första rörelserna. På detta sätt blir graviditeten mer konkret redan i början av graviditeten.

Materialet innehåller både svensk- och finskspråkig beskrvining om fostrets utveckling tills det föds. Dockorna känns naturliga och de är naturliga och äkta till utseendet, vikten och storleken.

Det finns två olika dockpaket:

Läromaterialet kan användas t.ex. i skolor i hälsokunskap och biologi, i hälsoläroanstalternas undervisning, i mödravården/rådgivningen, ungdomsarbetet, sexualundervisningen och inom mentalvårdsbranchen – och var som helst där man har kontakt med väntande mammor och ofödda babysar.