Varfor dockorna?

- Åskådningsmaterial om fostrets utvecklig för skolor och hälsoläroanstalter.

- Stödmaterial i sexualundervisningen. Påminner om vad sex i grund handlar om. Påminner om preventivmedlets nödvändighet.

- Stöd för graviditetstiden. Uppmuntrar och motiverar mamman under illamåendet i början av graviditeten.

- Dockorna gör väntetiden mer konkret för pappan och förbereder honom för barnets ankomst.

- Uppmuntrar mamman under sängvila.

- Hjälper mamman att fästa sig vid barnet. Är till stor hjälp för mammor med rusmedelsproblem.

- Uppmuntrar mammor som lider av depression under graviditeten.

- Hjälper en rökande mamma att förstå fostrets sårbarhet.

- Hjälper mamman att bli känslig för barnets behov under väntetiden.

- Dockorna berättar om livets värde.

-Dockorna hjälper dem som genomgått missfall att sörja. De konkretiserar förlusten också för pappan speciellt då missfallet skett tidigt under graviditeten. De hjälper föräldrarna att stödja varandra i den gemensamma sorgen.